Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Regionální geografie> Amerika> Fyzická geografie Ameriky> Živočišstvo Severní Ameriky

Tisknou stránku

ŽIVOČIŠSTVO SEVERNÍ AMERIKY

Arktický pás

·        medvěd lední - drží se na pobřeží Grónska a na Kanadských arktických ostrovech. Dobře plave a loví ryby, ale nejčastěji číhá na tuleně a lachtany. Plovoucí kry lední medvědi využívají jako dopravní prostředek.

·        lachtani - žijí v Tichém oceáně a vysoko na sever připlouvají v létě, neboť na arktických ostrovech rodí mláďata a v pozdním létě se páří. Po staletí se shromažďují na stejných místech v mnohatisícových koloniích. Lachtani se svým suchozemským předkům vzdálili nejméně, neboť mají ještě ušní boltce, které ostatním ploutvonožcům chybí.

·        tuleni - žijí pouze na severní polokouli, a to v Tichém i Atlantském oceáně, přičemž nejrozšířenější jsou na západním pobřeží Severní Ameriky, kde nejzazší oblastí jejich výskytu je studený Kalifornský proud. Tuleň je dlouhý cca 2,5 m a má hmotnost 400 kg. Mají krátký, ale hustý kožich. Způsob jejich života je podobný jako u lachtanů. Nejrozšířenější jsou tuleň obecný, tuleň přístavní a tuleň grónský.

·        mrož lední - žije podél pobřeží Grónska, na východních arktických ostrovech, v Hudsonově zálivu a na březích Aljašky a Aleut. Od tuleňů a lachtanů se liší mohutnými kly i způsobem života. Netvoří harémy, ale páry a oba rodiče pečují o své mládě. Mroži jsou mrštní pod vodou, loví tuleně a ryby. Proti chladu jsou chráněni tukovou vrstvou a hustou dvouvrstvovou kožešinou.

·        pižmoň severní - žije na severním pobřeží Grónska a Kanadských arktických ostrovech. Byl současníkem mamutů a nosorožců srstnatých v dobách ledových. Pižmoni požírají porost tundrového typu, ke kterému se dokáží prohrabat až metr silnou sněhovou pokrývkou. Narozdíl od sobů pižmoni nemigrují. Vytváří stáda o 8 až 10 jedincích, krávy mívají jedno mládě do roka.

Pás subarktický

·        lumíci - drobní hlodavci, tvořící v tundře základ potravního řetězce (živí se jimi tundrové šelmy a dravci). V některých létech se lumíci přemnoží a protože pak nemají v tundře dost potravy, stěhují se v obrovských kolonách na jih.

·        sob polární (karibu) - je rozšířený po celém severském území a žije zde v početných stádech, avšak oproti severní Asii je to méně. Sobové na jaře a v zimě migrují za potravou (na jaře směřují k severu, na podzim k jihu a ročně urazí až 2 500 km), přičemž na této cestě je zpovzdálí doprovázejí lišky, vlci a rosomáci, kteří čekají na slabé a nemocné. Telata jsou odrozena na jihu a na sever již migrují s dospělými jedinci. Sobí stáda čítají 2 000 až 3 000 jedinců, přičemž vůdcem stáda je kráva.

·        sovice sněžní - zdržuje se na zemi (ačkoli je dobrý letec). V zimě má barvu bílou, v létě hnědou. Živí se lumíky.

·        papuchalk ploskozobý - obývá pobřežní skaliska.

Pás lesní humidní

·        bobr kanadský - žije po celém území bažinatého boreálního lesa. Bobr je dlouhý cca 50 až 60 cm a váží kolem 25 kg.

·        skunk smradlavý - obývá smíšené a listnaté lesy v okolí Velkých jezer a na atlantském pobřeží. Je známý svou “chemickou zbraní”, živí se savci, ptáky i hmyzem.

·        vačice opossum - obývá subtropické lesy. Je jediným severoamerickým zástupcem vačnatců; je to drobná lesní šelma, která vede noční způsob života.

·        mořská vlaštovka - obývá západní pobřeží a živí se drobnými rybami a planktonem.

·        volavka popelavá - buduje si hnízda na okrajích lesa nebo na suchých stromech poblíž vodních ploch.

Prérie

·        bizon americký - v 19. století byl na počátku vyhynutí; poté začal být chráněn v rezervacích a jejich stáda postupně rostou.

·        vidloroh americký - jediná severoamerická antilopa, zajímavá svými rozvětvenými rohy. Kdysi obýval Velké roviny; malá stáda vidlorohů dnes žijí většinou jen v rezervacích.

·        čipmank malý - zemní veverka s červenými pruhy obývající kromě prérií i pouštní a lesní pás (žije od severních oblastí po hranice s Mexikem). Z hlediska výšky žijí čipmankové až do 4 000 m n. m.

·        psoun prériový - žije ve velkých koloniích pod zemí, kde buduje obrovské labyrinty chodeb. Psouni jsou velmi ostražití. Jejich délka je maximálně 40 cm. Samice rodí třikrát do roka.

·        jeřáb - vytváří obrovská hejna a aby se ochránil před predátory, vstupuje do řek, v nichž stojí pouze na jedné noze.

Živočišstvo vyšších poloh

·        ovce tlustorohá - pod hranicí sněžně čáry obývá nepřístupné polohy na skaliskách Kordiller. Vytváří stáda o 40 až 60 kusech a oproti sobům, je vůdcem stáda beran. Samci vzájemně o titul vůdce bojují. Na severu v Kanadě a na Aljašce je ovce tlustorohá bílá, na jihu v amerických Skalnatých horách hnědá.

·        kamzík bělák - žije nad horní hranicí lesa na alpínských loukách na jihu kanadských Kordiller a v amerických Kordillerách. Je celoročně bílý, stádo čítá 6 až 10 kusů. Samice rodí jedno mládě do roka.

·        jelen wapiti - je o 20 až 30 cm vyšší než evropský jelen a vyznačuje bílým zadkem. Jeho paroží je velmi ceněno, neboť je vyhledáváno farmaceutickým průmyslem.

·        los - žije v horských lesích Kordiller. Rozlišují se dva druhy losa, a to hnědý a černý. Hnědý los žije v lesích, kde spásá listy a jehličí. Je vysoký až 2,2 m a je charakteristický obrovským parožím, jehož hmotnost je až 70 kg a šírka 1,2 m. Paroží los používá k dobývání rostlinné potravy ve vodě. Černý los se naopak zdržuje u vodních nádrží a nejrozšířenější je v oblasti Yellowstonu.

·        orel bělohlavý - obývá západní pobřeží Severní Ameriky; je prakticky před vyhubením.

© Zeměpis.com 2002 - 2018   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.