Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Regionální geografie> Amerika> Geografická poloha Severní Ameriky

Tisknou stránku

GEOGRAFICKÁ POLOHA SEVERNÍ AMERIKY

Podle teorie kontinentálního driftu tvořily Severní Amerika spolu s Grónskem a Evropa jedinou pevninu a teprve v průběhu třetihor se mezi nimi otevřel Atlantský oceán. I přesto však probíhal geologický vývoj v Severní Americe samostatně a projevil se zcela odlišným uspořádáním morfostruktur, neboť narozdíl od Evropy jsou horská pásma protažena od severu k jihu, což má následně zásadní vliv na tvary reliéfu, klima, půdy a rozšíření flóry a fauny. Vyvrásněním Kordiller na konci druhohor a v třetihorách došlo ke spojení Severní a Jižní Ameriky; ve čtvrtohorách byla přerušena souvislost s Asií.

Plocha Severní Ameriky je 24,4 milionu km2, což je 16 % rozlohy pevniny světa a jedná se o třetí největší světadíl (po Asii a Africe). Okrajovými body světadílu jsou na severu mys Morrise Jesupa v Grónsku (83° 40' s. š.),  na jihu mys Mariata na panamském poloostrově Azuero (7° 12' s. š.), na východě mys Nordostrundingen (11° 39' z. d.) a na západě mys Wrangell na aleutském ostrově Attu (172° 27' v. d.). Okrajovými body pevniny jsou na severu Murchisonův mys na poloostrově Boothia (71° 50' s. š.), na jihu mys Mariata, na východě labradorský mys Saint Charles (55° 40' z. d.) a na západě mys prince Waleského na aljašském poloostrově Seward (168° 05' z. d.).

Ke kontinentu náleží řada velkých ostrovů, jako např. Grónsko (2,1 milionu km2), jehož krystalické jádro souvisí s kanadským štítem, či Kanadské arktické souostroví (1,4 milionu km2), což jsou vrcholky hor a pahorkatin zvedající se z mělkého kontinentálního šelfu. Na severovýchodě kontinentu leží Newfoundland, na severozápadě menší ostrovy, jako např. Vancouverův ostrov, ostrovy královny Charlotty, Alexandrovy ostrovy a Aleuty. Celkově se plocha ostrovů a poloostrovů podílí čtvrtinou na ploše Severní Ameriky.

Nejvyšším vrcholem Severní Ameriky je aljašský Mount McKinley (6 194 m), nejnižším místem je kalifornská příkopová proláklina Death Valley (– 85 m). Průměrná nadmořská výška kontinentu je 720 m, což řadí Severní Ameriku na čtvrté místo.

Severní Ameriku můžeme rozčlenit na jedenáct velkých fyzickogeografických regionů, které vycházejí ze základních geologických a geomorfologických poměrů:

·        Grónsko,

·        Arktida,

·        Kanadský štít,

·        Velké roviny,

·        Vnitřní roviny,

·        Appalačské pohoří,

·        Pobřežní nížiny,

·        Aljašské Kordillery,

·        Kanadské Kordillery,

·        Americké Kordillery,

·         Mexická vysočina.

© Zeměpis.com 2002 - 2023   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.