Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Fyzická geografie> Litosféra> Tsunami

Tisknou stránku

TSUNAMI

Tsunami je mořská vlna lokálního nebo vzdáleného původu vzniklá rozsáhlými pohyby mořského dna. Původem těchto pohybů jsou

 • náhlý vertikální posun desek podél zlomu,
 • velký turbiditní proud,
 • podmořská exploze sopky,
 • pád meteoritu.

Magnitudem tsunami rozumíme logaritmus maximální amplitudy tsunami. Délka vlny dosahuje 130 až 300 km a výška na volném moři jen několik decimetrů až 1 metr. Při přechodu do šelfového moře se výška vlny zvětšuje a při pobřeží může dosáhnout až několika desítek metrů, výjimečně i přes 100 m. Je závislá na tvaru pobřeží a zvětšuje se v zálivech a estuáriích. Rychlost tsunami vzrůstá s hloubkou oceánu; při střední hloubce 4 000 m může dosáhnout až přes 700 km · h–1, výjimečně až 1 000 km · h–1. Tsunami mohou proniknout až 1 km do vnitrozemí (v extrémních případech i 30 km).

Největší úcinky mají primární vlny, které se šírí rovnoběžně se zlomem, na kterém došlo k pohybu. Pak se objeví sekundární vlny, které se šírí kolmo na tento zlom.

Všeobecně lze říci, že tsunami má charakter náhlé záplavy vnitrozemí.

Sedimenty vytvořené tsunami

Mocnost sedimentu je variabilní v závislosti na vzdálenosti od pobřeží, lokální topografii a sklonitosti. Celkově jsou sedimenty vytvořené tsunami složitě identifikovatelné. U takovýchto sedimentů se vyskytují jak uložení od hrubých částic po jemné, tak uložení opačné, ale i chaotické. Převládají znaky silného proudění směrem do vnitrozemí a mírnějšího, ale znatelného, zpět k pobřeží.

Sedimentární výzkum tsunami:

 • anomální výskyty písečných pokryvů navazující na narušený sediment,
 • mocnost sedimentů vzrůstá nebo klesá směrem do vnitrozemí,
 • textura sedimentů je směrem do vnitrozemí jemnější,
 • sedimenty obsahují zbytky mořských živočichů,
 • některé sedimenty se skládají z více vrstev, vykliňují; výskyt vrstev z hrubozrnného a jemnozrnného materiálu,
 • sedimenty jsou stejného věku jako jiné tsunami-sedimenty v regionu.

Geomorfologické projevy tsunami

 • transport sedimentů až 1 km (extrém 30 km) do vnitrozemí, 300 - 400 m transport velkých (200 t) balvanů,
 • poškození korálů, schránek mlžů,
 • tvorba náporových hřbetů,
 • výskyt ohlazů, zahloubenin, rýh a kaňonů ve dně, tvary podobné drumlinům, tvorba písčitých hřbetů vysokých až 7 m; odnos sedimentů mocným proudem.

Tsunami způsobené dopady meteoritů

Na mořském dně lze nalézt cca 7 velkých impaktových kráterů. Lze odhadovat, že za 3,5 mld. let bylo na mořském dně vytvořeno až 8 000 kráterů. Každých 100 až 300 tisíc let dopadne do moře meteorit o průměru 30 až 1 000 m. Impakty meteoritů způsobují megatsunami, které jsou v pobřežních oblastech vysoké 30 až 100 m, a rozsáhlé turbiditní proudy. O impaktech svědčí sedimentární záznamy ve formě brekcií (neorientované, nevytříděné ostrohranné úlomky) přerušujících klidnou sedimentaci.

© Zeměpis.com 2002 - 2024   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.